ĐỐI TÁC ĐỒNG PHÂN PHỐI

 Nếu nhà bạn đang dùng dịch vụ Truyền hình trên các hạ tầng khác, bạn vẫn có thể đăng ký xem gói kênh K+ gồm đầy đủ 4 kênh K+1K+PM (Phái Mạnh)K+PC (Phong Cách) và K+NS (Nhịp Sống) theo thông tin dịch vụ dưới đây.